Karup Kirke  
 
 
kirke5.jpg
kirken3.jpg
kirken.jpg
kirkegaard.jpg
kirken4.jpg
figurer.jpg
kirkenmaj2012bredformat.jpg
kirken2.jpg
 
 
   
 
 
     
 
Det sker
 

09-10-2022 kl. 10:00

Højmesse - 17. søndag efter trinitatis

 

13-10-2022 kl. 19:00

Sangaften med Anne-Mette Sohn

 

16-10-2022 kl. 10:00

Højmesse - 18. søndag efter trinitatis

 

23-10-2022 kl. 09:00

Højmesse - 19. søndag efter trinitatis

 

25-10-2022 kl. 15:00

Åbrinken Plejehjem - gudstjeneste m. nadver

 
 
 

Nyt om kirketårn

 

Karup

 

29. april 2011

 

 

Notat om tårn og spir på Karup Kirke

 

 

Kirken og dens omgivelser.

Kirken er mod nord og øst omgivet af bymæssig bebyggelse.  Mod syd af et naturområde – bl.a. Karup Å og tilhørende engdrag - og mod vest af en fabrik med bygning, skorsten og store siloer, der er op til31 mhøje til trods for, at bebyggelse over8,5 metershøjde inden for300 meteromkring Karup Kirke er forbudt, med mindre der gives dispensation.  Hvilket så er blevet gjort – med rund hånd.

 

Kirken er med sin højde på ca.11 mså at sige blevet druknet i sine omgivelser.  Kører man ad A 12 fra nord mod syd, kan man ikke se kirken pga. bevoksning og kartoffelmelfabrikken. Nærmer man sig Karup fra alle andre retninger end syd-vest, er det ikke muligt at få indsigt med kirken.  Selv fra denne retning domineres synsindtrykket af siloer og skorstene.

 

Man kan køre gennem Karup uden at opdage, at der er en kirke, og udefra kommende, der skal deltage i en kirkelig handling, har svært ved at finde kirken.

 

 

På grund af den høje bebyggelse tæt på kirken er det blevet mere og mere vanskeligt at få et visuelt ”rent”  indtryk af kirken.

 

 Kirken med kartoffelmelfabrik  Kirken uden kartoffelmelfabrikken

 

Den historiske baggrund for tårn og spir.

Skulle man i middelalderen gøre turen over heden til Karup, var det vigtigt, man kunne orientere sig.  Efter middelalderens skik udvalgte man markante steder i naturen, som man gav navn, ikke efter det sted, hvor de var, men efter det sted, man ville komme til herefter.  Det var simpelt hen datidens vejskilte.

 

Mange tog over heden til Karup dengang. Det var slet ikke usædvanligt at have et væsentligt ærinde i Karup, så der var, i ordets egentligste betydning, en valfart til det lille sted.  Helligkilden i Karup løb dengang frit, og det fortaltes om den, at en blind mand engang havde vasket sine øjne i den og var blevet helbredt for sin blindhed af Jomfru Maria.

Herefter begyndte valfarten til Karup og den hellige kilde. Et bygningsværk blev bygget omkring kilden. Vor Frue Kirke rejste sig med tårn og spir.

 

Et par kilometer nordøst for Frederiks i retning mod Viborg ligger Karuphøj. En markant høj, som med sit navn antyder at være vejviser på ruten over heden, og som også med sit navn hentyder til, at har man stået ved Karuphøj, har man kunnet skimte næste mål i det fjerne: Karup!

Fortæller kilderne korrekt, så har det, man kunne se fra Karuphøj, været spiret på Karup Kirkes tårn.  Det var almindelig kendt, at spiret på tårnet var et af pejlemærkerne, når man skulle rejse over heden.

 

Ved reformationen i 1536 kom Karup Kirke i Kronens eje, og dens vedligeholdelse havde derfor kongens bevågenhed.  Under et ophold i Karup i 1578 bemærkede kong Frederik II, at spiret på kirken godt kunne trænge til at blive skiftet ud.  Han befalede det igangsat, men han døde, inden arbejdet blev færdigt.  Hans søn, kong Christian IV, blev kort efter sin tiltræden i 1588 af "menige sognemænd udi Karup sogn" gjort opmærksom på sagen.  På det tidspunkt var spiret rejst, men der manglede tagdækning.  Kongen befalede derfor arbejdet fuldført i et brev, dateret 21. april 1589 : "efterdi samme Spir er begyndt med højbemeldte vor kære salig Faders Omkostning, ikke alene Menigheden der udi Sognet, men også om Vinterdag den vejfarende til Gode".  Spirets funktion som vejviser/pejlemærke havde selv majestætens bevågenhed.

 

I 1623 skriver den lokale præst, Anders Pallesen, at der ”har været utallige mange veje til og fra kirken på alle sider, men de er nu overgroede med lyng”.

 

I 1662 blev det besluttet at nedtage spiret og den nordlige og sydlige gavl på tårnet, der herefter blev forsynet med et saddeltag.

 

22. februar 1714 slog lynet ned i tårnet, og det - uden tvivl kombineret med de kraftige vinde, der kan følge et tordenvejr - fik dele af tårnet til at falde sammen.  I december 1743 blev kirken solgt på auktion til herremanden på Aunsbjerg, og den nye ejer nedrev resterne af tårnet, koret og sideskibene, så den fik sin nuværende størrelse.  Kirken står i dag som den blev renoveret i 1744.

 

 

Kirken og dens omgivelser før bygning af siloer.

 

Ønsket om at genopbygge Karup kirkes tårn er ikke nyt. Menighedsrådene ved Karup kirke har ansøgt herom flere gange, både i 1919, 1942 og 1972.

Også i dag er Karup kirkes historie velkendt i sognet.

 

Et tårn på kirken ville gøre kirken langt mere synlig i landskabet og i byen. Kirkens historie med forfald og svunden storhed og nu et sogn i stor vækst ønsker vi kan spejles i bygningen. Den må gerne som historisk bygning og spejl af vores samtid stå som et vartegn i lokalsamfundet.

 

Biskop Karsten Nissen skriver i ”En gammel folkekirke i en ny tid”, p. 100:

Det er sjældent at finde en kirke, som ydmygt gemmer sig i en bakkedal”.

Kirken skal kunne ses viden om.

Kirkebygningen er som et fyrtårn: et hus, der bringer bud og fortæller et budskab.

 

Vision.

 

Vi har en vision om:

Et tårn på Karup Kirke, der så historisk korrekt som muligt.

Evt. bygget på det oprindelige fundament.

Med fire gavle og en højde, der harmonerer med resten af kirken, men gerne nær den oprindelige højde på omkring 36 m inkl. spir.

Med et spir, der har en højde, der er harmonisk i forhold til den totale højde.

Bygget i munkesten og hvidkalket som resten af kirken.

 

 

3 D model af kirken med tårn indlagt

 

 

- og set fra luften

 
 
Aktuelt

5. oktober 2022

Fælles foredrag med Nils Malmros i Frederiks Kulturhus d. 5/10 kl. 19.00

Hør historien bag filmen "Sorg og Glæde" - BEMÆRK ændret dato. Filmen "Sorg og glæde" vises i Karup Bio d. 1/10 kl. 10


3. oktober 2022

Sangaften i Karup kirke med Anne-Mette Sohn d. 13/10 kl. 19.00

Glæd dig til en aften med den nye højskolesangbog


1. oktober 2022

Fredagshjørnet i Karup Sognegård d. 28/10 kl. 14.30

Lilly Krarup kommer fra Herning og fortæller om Ruth Ulea

 
 
 
  Karup Kirke   ·   Kirkebakken 6   ·   7470 Karup  
  Persondata og cookiepolitik       Login