Karup Kirke  
 
 
kirke5.jpg
kirken3.jpg
figurer.jpg
kirkenmaj2012bredformat.jpg
kirken2.jpg
kirkegaard.jpg
kirken4.jpg
kirken.jpg
 
 
   
 
 
     
 
Det sker
 
 
 

Menighedsrådet og udvalg derunder

 

 

 

 

Karup menighedsråd 2018-2020

 

  

 

Adresse

Telefon

E-mail

 

Formand:

Anders Laursen

 

Åhusevej 10, 7470 Karup J.

 

 

2014

0896

 

jetjawer@gmail.com

 

 

Næstformand og sekretær:

Benny Nissen Raun

 

 

Herninngvej 23, 7470 Karup J.

 

 

 

4021 6290 

 

 

nissenraun@fiberpost.dk  

 

 

 

Kasserer:

Klaus Rasmussen

 

Uhrevej 76, 7470 Karup J

 

5174 0470

 

 

 

karenogklaus.rasmussen@gmail.com

 

 

 

 

Kirkeværge

Dorte Rasmussen

 

Bøgevej 24, 7470 Karup J.

 

 

6023 5861

 

dorteras@gmail.com

 

 

 

Bygningskyndig:

Carsten Hedegaard

 

Stadionvej 85, 7470 Karup J.

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktperson:

Hans Nedergaard-Hansen

 

Moslyngen 2, 7470 Karup J.

 

 

6137 9767

 

hans.nedergaard.hansen@gmail.com

 

 

Øvrige: 

Niels Kiel Christensen 

 

Vallerbækvej 103, 7470 Karup J 

 

 

 3035 5285

 

nielskiel@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

Suppleanter:

 

 

 

 

Elin Madsen 

 

 

 

 

 

Regnskabsfører:

Kirsten Poulsen

 

 

 

 

8666 2306/

2513

7246

 

ruki11@fibermail.dk

 

 

 

 

Karup kirke

 

 

Adresse

Telefon

 E-mail

 

Præster:

 

 

 

 

Benjamin Kobborg

Træffes i Sognegården efter aftale

9710 1983 

BKK@km.dk

 

Ingrid Svarre Elgaard

 

Falkevej 4, 7540 Haderup

 

2126

5002

ISE@km.dk

 

 

Provst/provsti:

 

 

 

 

Bjarne Markussen

Viborg Østre Provsti

 

3033

1680

Viborgoestre.provsti@km.dk

 

Viborg Østre Provsti og Provstiudvalg

 

Vognmagervej 14, 8800 Viborg

8646 7686

Viborgoestre.provsti@km.dk

www.viborgoestreprovsti.dk

 

Stiftskontor/Stiftsøvrighed

Henrik Stubkjær, Biskop

Bodil Abildgaard, Stiftskontorchef

 

 

Domkirkestræde 1, Postbox 289, 8800 Viborg

 

8662 0911

 

KMVIB@km.dk

Hjemmeside:

www.viborg.stift.dk

 

Landsforeningen af menighedsråd:

Sognekode:  8603

 

 

Damvej 17-19, 8471 Sabro

Åbningstider:
mandag-torsdag: Kl.10.00-15.30,
fredag: Kl. 10.00-13.00

 

 

8732 2133

 

 

Hjemmeside:

www.menighedsraad.dk

 

 

Ansatte ved kirken

 

 

Adresse

Telefon

 E-mail

 

Graver og medarbejderrepræsentant:

John Rosendal

 

 

(Privat)

 

 

Kirkebakken 8, 7470 Karup J.

 

 

 

 

9710 0042

 

(5173 0164)

 

 

j.rosendal46@gmail.com

 

 

 

Organist:

Anders Hjorth Nielsen

 

 

 

6169 3770

 

 

karup.organist@gmail.com

 

Kirkesanger:

Anita Storgaard

(På barsel)

 

 

 

 

 

 

 

karupkirkesangere@gmail.com

 

 

Medhjælpere, kirkegård:

Birgitte Steffensen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Præstesekretær:

Jens-Anker Rasch

 

 

 

 

2446 1933

 

jara@km.dk

 

Rengøring:

Lilly Bülow

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minikonfirmandlærer:

Ingrid Svarre Elgaard

Anders Hjorth Nielsen

Anna-Marie Troelsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udvalg under Karup menighedsråd 2018-2020

 

 

Kirke-og kirkegårdsudvalg:

Fmd. Niels Kiel Christensen, Carsten Hedegaard og Benny Nissen Raun.

Valgbestyrelse:

Fmd. Klaus Rasmussen, Anders Laursen og Dorte Rasmussen.

Konfirmandlejrudvalg:

Fmd. Sognepræsten, Klaus Rasmussen, Niels Kiel Christensen, Carsten Hedegaard og Margit Gjødesen.

Musikudvalg:

Fmd. Anders Hjorth Nielsen, Ingrid Svarre Elgaard, Birgit Jensen og Anders Laursen.

Møde- og debatudvalg:

Fmd. Dorte Rasmussen, Ingrid Svarre Elgaard og Benny Nissen Raun. 

Ekskursionsudvalg:

Fmd. Anders Laursen og Hans Nedergaard-Hansen.

Kunstudvalg:

Margit Gjødesen, Anders Laursen og Ingrid Elgaard.

PR-udvalg:

Anders Hjorth Nielsen, Benjamin Kobborg og Benny Nissen Raun.

Kontaktperson til Fredagshjørnet:

Helle Bærnholdt.

Fredagshjørneudvalg:

Signe Madsen, Tove og Thorvald Jensen, Gurli Bräuner, Jane Lenler-Eriksen, Knud C. Nielsen, Ingrid Elgaard.

Ansvarlig for kirkesiden:

Benjamin Kobborg

Ansvarlig for hjemmesiden:

Benjamin Kobborg

 

 
 
Aktuelt

28. juli 2020

Indskrivning af konfirmander 2020.

Se nærmere under: Kirkelige handlinger - Konfirmation.

 

21. maj 2020

Karup kirke er igen åben og der er gudstjeneste hver søn- og helligdag


30. marts 2020

Johanne Langdal Rindsig ny sognepræst i Karup pr. 1/4 2020

Karup menighedsråd har ansat ny sognepræst med virkning fra den 1/4.

 
 
  Karup Kirke   ·   Kirkebakken 6   ·   7470 Karup  
  Persondata og cookiepolitik       Login