Karup Kirke  
 
 
kirke5.jpg
figurer.jpg
kirken.jpg
kirkenmaj2012bredformat.jpg
kirkegaard.jpg
kirken2.jpg
kirken4.jpg
kirken3.jpg
 
 
   
 
 
     
 
Det sker
 

31-03-2020 kl. 15:00

AFLYST Åbrinken

 

05-04-2020 kl. 10:00

AFLYST Palmesøndag

 

09-04-2020 kl. 16:30

AFLYST Skærtorsdag

 

10-04-2020 kl. 10:00

AFLYST Langfredag

 
 
 

Menighedsrådet og udvalg derunder

 

 

 

 

Karup menighedsråd 2018-2020

 

  

 

Adresse

Telefon

E-mail

 

Formand:

Anders Laursen

 

Åhusevej 10, 7470 Karup J.

 

 

2014

0896

 

jetjawer@gmail.com

 

 

Næstformand og sekretær:

Benny Nissen Raun

 

 

Herninngvej 23, 7470 Karup J.

 

 

 

4021 6290 

 

 

nissenraun@fiberpost.dk  

 

 

 

Kasserer:

Klaus Rasmussen

 

Uhrevej 76, 7470 Karup J

 

5174 0470

 

 

 

karenogklaus.rasmussen@gmail.com

 

 

 

 

Kirkeværge

Dorte Rasmussen

 

Bøgevej 24, 7470 Karup J.

 

 

6023 5861

 

dorteras@gmail.com

 

 

 

Bygningskyndig:

Carsten Hedegaard

 

Stadionvej 85, 7470 Karup J.

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktperson:

Hans Nedergaard-Hansen

 

Moslyngen 2, 7470 Karup J.

 

 

6137 9767

 

hans.nedergaard.hansen@gmail.com

 

 

Øvrige: 

Niels Kiel Christensen 

 

Vallerbækvej 103, 7470 Karup J 

 

 

 3035 5285

 

nielskiel@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

Suppleanter:

 

 

 

 

Elin Madsen 

 

 

 

 

 

Regnskabsfører:

Kirsten Poulsen

 

 

 

 

8666 2306/

2513

7246

 

ruki11@fibermail.dk

 

 

 

 

Karup kirke

 

 

Adresse

Telefon

 E-mail

 

Præster:

 

 

 

 

Benjamin Kobborg

Træffes i Sognegården efter aftale

9710 1983 

BKK@km.dk

 

Ingrid Svarre Elgaard

 

Falkevej 4, 7540 Haderup

 

2126

5002

ISE@km.dk

 

 

Provst/provsti:

 

 

 

 

Bjarne Markussen

Viborg Østre Provsti

 

3033

1680

Viborgoestre.provsti@km.dk

 

Viborg Østre Provsti og Provstiudvalg

 

Vognmagervej 14, 8800 Viborg

8646 7686

Viborgoestre.provsti@km.dk

www.viborgoestreprovsti.dk

 

Stiftskontor/Stiftsøvrighed

Henrik Stubkjær, Biskop

Bodil Abildgaard, Stiftskontorchef

 

 

Domkirkestræde 1, Postbox 289, 8800 Viborg

 

8662 0911

 

KMVIB@km.dk

Hjemmeside:

www.viborg.stift.dk

 

Landsforeningen af menighedsråd:

Sognekode:  8603

 

 

Damvej 17-19, 8471 Sabro

Åbningstider:
mandag-torsdag: Kl.10.00-15.30,
fredag: Kl. 10.00-13.00

 

 

8732 2133

 

 

Hjemmeside:

www.menighedsraad.dk

 

 

Ansatte ved kirken

 

 

Adresse

Telefon

 E-mail

 

Graver og medarbejderrepræsentant:

John Rosendal

 

 

(Privat)

 

 

Kirkebakken 8, 7470 Karup J.

 

 

 

 

9710 0042

 

(5173 0164)

 

 

j.rosendal46@gmail.com

 

 

 

Organist:

Anders Hjorth Nielsen

 

 

 

6169 3770

 

 

karup.organist@gmail.com

 

Kirkesanger:

Anita Storgaard

(På barsel)

 

 

 

 

 

 

 

karupkirkesangere@gmail.com

 

 

Medhjælpere, kirkegård:

Birgitte Steffensen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Præstesekretær:

Jens-Anker Rasch

 

 

 

 

2446 1933

 

jara@km.dk

 

Rengøring:

Lilly Bülow

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minikonfirmandlærer:

Ingrid Svarre Elgaard

Anders Hjorth Nielsen

Anna-Marie Troelsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udvalg under Karup menighedsråd 2018-2020

 

 

Kirke-og kirkegårdsudvalg:

Fmd. Niels Kiel Christensen, Carsten Hedegaard og Benny Nissen Raun.

Valgbestyrelse:

Fmd. Klaus Rasmussen, Anders Laursen og Dorte Rasmussen.

Konfirmandlejrudvalg:

Fmd. Sognepræsten, Klaus Rasmussen, Niels Kiel Christensen, Carsten Hedegaard og Margit Gjødesen.

Musikudvalg:

Fmd. Anders Hjorth Nielsen, Ingrid Svarre Elgaard, Birgit Jensen og Anders Laursen.

Møde- og debatudvalg:

Fmd. Dorte Rasmussen, Ingrid Svarre Elgaard og Benny Nissen Raun. 

Ekskursionsudvalg:

Fmd. Anders Laursen og Hans Nedergaard-Hansen.

Kunstudvalg:

Margit Gjødesen, Anders Laursen og Ingrid Elgaard.

PR-udvalg:

Anders Hjorth Nielsen, Benjamin Kobborg og Benny Nissen Raun.

Kontaktperson til Fredagshjørnet:

Helle Bærnholdt.

Fredagshjørneudvalg:

Signe Madsen, Tove og Thorvald Jensen, Gurli Bräuner, Jane Lenler-Eriksen, Knud C. Nielsen, Ingrid Elgaard.

Ansvarlig for kirkesiden:

Benjamin Kobborg

Ansvarlig for hjemmesiden:

Benjamin Kobborg

 

 
 
Aktuelt

23. marts 2020

Læs prædiken til på søndag her...

De kommende søndage er gudstjenesten aflyst, her på siden vil du kunne læse en prædiken, som passer til søndagens tekst.

 

17. marts 2020

Ord til eftertanke og marts måneds salme

Læs her nogle vers fra Romerbrevet samt marts måneds salme.

 

13. marts 2020

Johanne Langdal Rindsig ny sognepræst i Karup pr. 1/4 2020

Karup menighedsråd har ansat ny sognepræst med virkning fra den 1/4.

 
 
  Karup Kirke   ·   Kirkebakken 6   ·   Karup   ·   7470 Karup  
  Persondata og cookiepolitik       Login